O NAS...

PIOTR PYRTEK

Dyplomowany architekt, absolwent Politechniki Krakowskiej oraz Fachhochschule Coburg, doktorant Politechniki Krakowskiej. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i zagranicą. Autor i współautor ponad stu projektów architektonicznych w tym mieszkaniowych, użyteczności publicznej i przemysłowej. Laureat licznych nagród i konkursów. Twórca wielu patentów, jak i wzorów przemysłowych.

Pomysłodawca INcabin.

JAROSŁAW MATOGA

Doświadczenie zdobywał przez cały okres swojej kariery w bankowości dla firm, zarówno zarządzając sieciami sprzedaży jak i współpracując bezpośrednio z kluczowymi klientami. Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na poziomie Master of Business Administration - MBA. Ekspert w zakresie obsługi przedsiębiorstw począwszy od ryzyka majątkowego, osobowych czy też rozwiązań dotyczących płynności finansowej (kredytów, leasingów, factoringu, etc.) jak też daleko idącej optymalizacji podatkowej w spółkach kapitałowych, osobowych, partnerskich, komandytowych czy też w jednoosobowych działalnościach gospodarczych.

ANNA KASOLIK

obsługa prawna

Zajmuje się w prawem cywilnym, w szczególności prawem procesowym. W zakresie prawa gospodarczego zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem i analizą umów oraz prawem spółek handlowych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych i sprawy dotyczące błędów w sztuce medycznej.
Pełni funkcję sędziego w Sądzie Dyscyplinarnym przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie. Współautorka książek Metodyka sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015) oraz Metodyka sporządzania pism procesowych w spawach, cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo Wolters Kluwers 2015), bestsellerów w kategorii metodyki prawne.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego i bioetyki prowadzone przez Uniwersytet Jagielloński oraz studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Wspólnik w KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka spółka partnerska.