IN-CABIN Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich INcabin - autonomiczne mobilne mikromieszkanie

Celem projektu jest opracowanie autorskiego rozwiązania dla mieszkalnictwa rekreacyjnego

Dofinansowanie projektu z UE: 800.000 zł